[PL/ENG] Runy - Futhark Starszy. Wprowadzenie / Runes - Futhark Elder. The Introduction.
"Zgodnie z poleceniem Mimira Odyn wyrwał i wrzucił swoje oko do studni (...)
Po dokonaniu tej ofiary napił się wody i spłynęła na niego wiedza o magii Run - mógł teraz czynić Słowa ze słów i Czyny z czynów"

Witam wszystkich serdecznie i zapraszam do wpisu poświęconemu Runom.
Prymitywny alfabet? Magiczne znaki? Wszystko po trochu.

Wyraz RUN w języku skandynawskim oznacza Tajemnicę.
Najstarsze znaki runiczne pochodzą z przełomu trzeciego i czwartego wieku naszej ery.
Odkryte zostały na szwedzkiej wyspie Gothland oraz na terenie Norwegii.
Runy wypalano w drewnie, wycinano i malowano.
Znaki Runiczne przyjmuje się za jeden z najstarszych rodzajów pisma ludów północno-europejskich.
Ludność zamieszkała Skandynawię oraz ludy północno- germańskie uznawały Runy za coś więcej niż tylko słowa. Były to dla nich znaki związane z życiem, śmiercią, przeznaczeniem oraz siłami wszechświata.

Bóg Odyn  podzielił się z ludźmi wiedzą o Runach, a posiadł tą wiedzę wisząc przez 9 dni i 9 nocy na Drzewie Światów -Yggdrasil.
Runy posiadały (posiadają?) potężną moc i używane były (są) głównie w celach wróżebnych.
Z biegiem czasu z prostych runicznych znaków wyłoniło się kilka odmian zestawów runicznych zwanych- Futharkami - alfabetami runicznymi.
Nazwa FUTHARK wywodzi się z pierwszych siedmiu run - Fehu, Uruz, Tiwaz, Hagal, Ar, Kennaz

Najczęściej spotykanymi  Futharkami są:
Futhark Starszy (Klasyczny / Starszy - 24+1 symboli)
Zawiera on 24 runy plus "pustą runę" - Wyrd -  los / nieznane/nie odkryte jeszcze przed światem), nazywaną przez niektórych runą Odyna.

Futhark Młodszy (Viking Futhark) - 16 symboli
Futhark Starszy (Klasyczny) - 24 symbole

"According of Mimir order, Odin broke free and threw his eye into the well.
After the sacrifice he made, the water sprang up and the knowledge of the magic of Runes came to him - he could now do Words of words and Deeds of deeds "

Hello everyone and welcome to the Rune-related entry.
Primitive alphabet? Magic characters? Bit of everything.


RUNE means a Mystery in Scandinavian.
The oldest runes come from the third and fourth century AD. Discovered on the Swedish Gothland island in Norway.
Runes fired in wood, excised and painted.
Runic characters are assumed to be one of the oldest types of handwriting north-European peoples.
People living in Scandinavia and North Germanic peoples recognize runes for something more than just words. These were for them marks related to life, death, destiny and the forces of the universe.

Odin
gave people runes and hanging possessed this knowledge for 9 days and 9 nights on the Tree of Worlds -Yggdrasil.

Runes had (have?) Mighty power and used were (are) mainly for divination.
Over time, the simple runic characters emerged several varieties called rune sets - futhark - runic alphabets.
Futhark  name derives from the first seven run - Fehu, Uruz, Tiwaz, Hagal, Ar, Kennaz

The most common futhark are:
Elder Futhark (Classic / Senior - 24 + 1 symbols)
It contains 24 runes plus "blank rune" - Wyrd - fate / unknown / not exposed before the world) Called by some- rune of Odin.

Younger Futhark (Viking) -16 symbols
Elder Futhark (Classical) - 24 symbols 

Fehu
Nazwa: Fehu, znak fonetyczny: F, Symbolika Runy: dobrobyt, bogactwo, sława.
Name: Fehu, phonetic symbol: F, Rune symbolism: prosperity, wealth, fame
Uruz
Nazwa: Uruz, znak fonetyczny: U, Symbolika Runy: zdrowie, popęd, witalność, wolność.
Name: Uruz phonetic symbol: U, Rune symbolism: health, libido, vitality, freedom.

Thurisaz
Nazwa: Thurisaz , znak fonetyczny: T , Symbolika Runy: Inspiracja, erotyka, burza, wytrwałość.
Name: Thurisaz, phonetic symbol: T, Rune symbolism: Inspiration, erotica, storm, perseverance.


Ansuz
Nazwa: Ansuz , znak fonetyczny: A , Symbolika Runy: Bogowie, słowo, mądrość.
Name: Ansuz, phonetic symbol: A, Rune symbolism: Gods, word, wisdom.

Raido
Nazwa: Raido , znak fonetyczny: R , Symbolika Runy: droga do celu, podróż, rozwój, ruch.
Name: Raido, phonetic symbol: R, Rune symbolism: the road to the end, travel, growth, movement.


Kenaz
Nazwa: Kenaz , znak fonetyczny: K , Symbolika Runy: ogień, entuzjazm, ognisko domowe.
Name: Kenaz, phonetic symbol: K, Rune symbolism: fire, enthusiasm, home.


Gebo
Nazwa: Gebo , znak fonetyczny: G , Symbolika Runy:ślub lub rozłąka, dar, partnerstwo.
Name: Gebo, phonetic symbol G, Rune symbolism: marriage or separation, gift, partnership.Wunjo
Nazwa: Wunjo , znak fonetyczny: W , Symbolika Runy: radość, szczęście, młodość, przygnębienie.
Name: Wunjo, phonetic symbol:W,  Rune symbolism: joy, happiness, youth depression.

Hagalaz (Hagal)
Nazwa: Hagal , znak fonetyczny: H , Symbolika Runy: grad, rozłam, zniszczenie.
Name: Hagal, phonetic symbol H, Rune symbolism: hail, division, destruction.

 

Nauthiz
Nazwa: Nauthiz, znak fonetyczny: N, Symbolika Runy:cierpliwość, życzliwość, ograniczenie.
Name: Nauthiz, phonetic symbol: N, Rune symbolism: patience, kindness, reduction.Isaz (Isa)
Nazwa: Isaz, znak fonetyczny: I, Symbolika Runy: cisza, senność, rezygnacja.
Name: Isaz, phonetic symbol: I, Rune symbolism: silence, drowsiness, resignation.Jera (Jeran)
Nazwa: Jera, znak fonetyczny: J, Symbolika Runy: sukces, nagroda, urodzaj.
Name: Jera, phonetic symbol: J, Rune symbolism: success, reward, fertility.Eihwaz ( Ihwaz)
Nazwa: Eihwaz, znak fonetyczny: Ei, Symbolika Runy:mądrość, wytrwałość, długowieczność.
Name: Eihwaz, phonetic symbol: Ei, Rune symbolism: wisdom, perseverance, longevity.Perdo
Nazwa: Perdo, znak fonetyczny: P, Symbolika Runy: magia, tajemnica, oskarżenia.
Name: Perdo, phonetic symbol: P, Rune symbolism: magic, mystery, accusations.Algiz
Nazwa: Algiz, znak fonetyczny: Z, Symbolika Runy: moc uzdrawiania, szlachetność, poświęcenie.
Name: Algiz, phonetic symbol Z, Rune symbolism: healing power, nobility and sacrifice.


Sowelo
Nazwa: Sowelo, znak fonetyczny: S, Symbolika Runy: optymizm, pożądanie, sukces.
Name: Sowelo, phonetic symbol: S Rune symbolism: optimism, desire, success.Tiwaz (Teiwaz)
Nazwa: Tiwaz, znak fonetyczny: T, Symbolika Runy: sprawiedliwość, męstwo, wierność.
Name: Tiwaz, phonetic symbol: T, Rune symbolism: justice, valor, fidelity.Berkana
Nazwa: Berkana, znak fonetyczny: B, Symbolika Runy: macierzyństwo, problemy z dziećmi, urodzaj.
Name: Berkana, phonetic symbol: B, Rune symbolism: motherhood, problems with children, fertility.
Ehwaz
Nazwa: Ehwaz, znak fonetyczny: E, Symbolika Runy: partnerstwo, mężczyzna, współpraca.
Name: Ehwaz, phonetic symbol: E, Rune symbolism: partnership, man, cooperation.


Mannaz
Nazwa: Mannaz, znak fonetyczny: M, Symbolika Runy: człowiek, życzliwość, przyjaźń.
Name: Mannaz, phonetic symbol: M, Rune symbolism: man, kindness, friendship.Laguz (Laukaz)
Nazwa: Laguz, znak fonetyczny: L, Symbolika Runy: uczucia, zazdrość, życzliwa kobieta.
Name: Laguz, phonetic symbol: L, Rune symbolism: feelings, jealousy, friendly woman.Ingwaz
Nazwa: Ingwaz, znak fonetyczny: NG, Symbolika Runy: Inicjatywa, płodność, odpoczynek.
Name: Ingwaz, phonetic symbol NG, Rune symbolism: Initiative, fertility, rest.Odala
Nazwa: Odala, znak fonetyczny: O, Symbolika Runy: rodzina, tradycja, strata.
Name: Odala, phonetic symbol O,  Rune symbolism: family, tradition, loss.Dagaz
Nazwa: Dagaz, znak fonetyczny: D, Symbolika Runy: nadzieja, miła niespodzianka, powodzenie.
Name: Dagaz, phonetic symbol: D, Rune symbolism: hope, a pleasant surprise, success.Za tydzień kolejny artykuł, traktujący już o praktycznym wykorzystaniu Run, czyli wróżenie. Zapraszam :)
In incoming week, next article, dealing with the practical use of Run - divination. I invite you :)Quoting or copying the following text, remember the author :) 
Cytując lub kopiując powyższy tekst pamiętaj o jego autorze :)
 

Comments

 1. Tak patrzę na ich kształt i widzę, że brak tu w ogóle zaokrągleń. Czy ma to związek z techniką / technologią "pisania", czy chodzi o jakiś głębszy sens?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Z tego co wiem, wygląd run (oprócz tego że magiczny) to wynika po prostu z technologii pisania. Pewnie i zimny klimat ludów północy zrobił swoje w takim prostym i ostrym wyglądzie :)

   Delete
 2. Interesting, mysterious, atmospheric...and good luck for this blog!

  ReplyDelete
 3. Ależ świetny pomysł na wpis, z zainteresowaniem przyjrzałam się tym runom, jak wiele ich później używa się w konstruowaniu elementów ubarwiania fabuły książek, świetnie jest je przeanalizować. :)
  Bookendorfina

  ReplyDelete
  Replies
  1. Bardzo dziękuję :) Zastanawiam się też czy dobrze są używane w treści intryg :)

   Delete
 4. Niesamowicie ciekawy wpis! Kiedyś interesowałam się runami, fajnie było na nowo poznać te tajemnice ;-)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Bardzo dziękuję :) Stopniowo będę rozkręcał tego drugiego bloga, oprócz dwarf crypt, i będę zamieszczał inne ciekawostki :)

   Delete
 5. Zabrakło mi informacji, że znaczenie wybiera się w zależności od ułożenia wyrzuconej runy, tylko nie pamiętam, jak to się interpretowało, ale chyba odwrócona runa to negatywne znaczenie. Możesz potwierdzić?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Potwierdzam i nie zdradzam wszystkiego, gdyż za tydzień pojawi się artykuł już praktyczny z wróżenie z Run :) Dlatego już teraz zapraszam :)

   Delete
 6. Ciekawy i interesujący artykuł. Dziękuję.

  ReplyDelete
 7. Uwielbiam klimat takich wpisów :) i Skandynawii w ogólności!
  Runy zawsze mnie intrygowały, ale nigdy się w nie nie zagłębiłam. Może pora to zmienić :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ja równiez wwięc postanowiłem z drugim blogiem ruszyć :).za tydzień o wróżenie opublikuje co nie co więc zapraszam :)

   Delete
 8. Teraz przynajmniej wiem czym rzucam grając w Sagę :P

  ReplyDelete
 9. Przedstawiasz bardzo ciekawe informacje. Skąd u Ciebie pojawiło się zainteresowanie tematem?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dziękuję. A interesuję się wszystkim co związane z kulturą Skandynawii i Islandii, a Runy były w dawnych czasach integralną częścią tych krain. A i Runy posiadają taką tajemniczość, iż postanowiłem nieco odczarować temat :)

   Delete
 10. Kiedyś gdy grałam w Diablo, zbierało się tam runy :D

  ReplyDelete
 11. Coraz częściej temat run powraca do mnie, pewnie kiedyś przyjdzie ich czas... trochę pracowałam z Tarotem, ale runy są trochę "z innej bajki", trudniej z nich czytać kiedy się ich nie zna, ale mają w sobie jakieś głębokie harmonijne połączenie z naturą, a to przemawia do mnie :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Bardziej są runy zaleceniami niż dokładnym przepowiedzeniem :) zgodzę się również że są bardziej naturalne :)

   Delete
 12. Faktycznie te znaki to magia i tajemnica. Fajnie wyglądają .Prymitywny alfabet? pewnie jak wszystko co nie jest odkryte :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dziękuję bardzo za odwiedziny i komentarz :)

   Delete
 13. Zrobisz mi jakiś fajny nordycki wzorek na paznokciach?

  ReplyDelete
 14. Bardzo ciekawy temat. Skąd inspiracja na tego typu wpis?;)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dziękuję. Właściwie zainteresowanie wzięło się z mitologii ludów nordyckich. Jest to też nieodłączny element w książkach i filmach o wikingach.a i dziś często można spotkać poszczególne wzory w szeroko pojetej popkulturze. Postanowiłem wejść bardziej w temat samych Run

   Delete

Post a Comment

Popular Posts